Country is Madagascar (MG):

Regions are: Antananarivo Antsiranana Fianarantsoa Mahajanga Toamasina Toliara

Latitude: -18.9251851851852 Longitude: 47.487037037037