Country is Libyan Arab Jamahiriya (LY):

Regions are: Al Jufrah Az Zawiyah Banghazi Darnah Gharyan Misratah Sabha Surt Tarabulus Zlitan

Latitude: 31.2225 Longitude: 15.4508333333333