Country is Korea (KR):

Regions are: Ch'ungch'ong-bukto Ch'ungch'ong-namdo Cheju-do Cholla-bukto Cholla-namdo Inch'on-jikhalsi Kangwon-do Kwangju-jikhalsi Kyonggi-do Kyongsang-bukto Kyongsang-namdo Pusan-jikhalsi Seoul-t'ukpyolsi Taegu-jikhalsi Taejon-jikhalsi Ulsan-gwangyoksi

Latitude: 36.0834335260116 Longitude: 127.570034682081